Toelichting


Het Zaans Museum verzamelt voorwerpen van de Zaanse geschiedenis van de 17de eeuw tot heden. Deze omvat nu ruim 31.000 geregistreerde objecten, die zijn vertegenwoordigd in vier belangrijke collecties in het museum:


De Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling (ZOV-collectie)

 • Locatie: Zaans Museum, Czaar Peterhuisje en Honig Breethuis
 • Verzameld tussen 1890 en 1999
 • Verzameld door: Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz. junior
 • Verzamelgebied: wooncultuur 17de tot 20ste eeuw, Honig Breethuis: relatie tot papierindustrie 1770-1850 en Czaar Peterhuisje: relatie tot scheepsbouw 17de eeuw
 • Omvang: circa 6.664 objecten
 • NB: prenten, tekeningen, foto’s en archieven zijn opgenomen in het Gemeentearchief Zaanstad en in te zien op http://archief.zaanstad.nl/beeldbank

De Zaans Museum collectie (ZM-collectie)

 • Locatie: Zaans Museum, Czaar Peterhuisje, Wevershuis, Jisperhuisje
 • Verzameld vanaf 1994
 • Verzameld door: Stichting Zaans Museum
 • Verzamelgebied: industriecultuur 15de tot 21ste eeuw
 • Omvang: circa 5.049 objecten

De Verkadecollectie (V-collectie)

 • Locatie: Zaans Museum en Verkade Experience
 • Verzameld van 1886 tot 1997 en na 2009
 • Verzameld door: Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade
 • Verzamelgebied: bedrijf- en familiegeschiedenis Verkade
 • Omvang: 17.963 objecten
 • NB: het bedrijfsarchief is opgenomen in het Gemeentearchief Zaanstad en in te zien op http://archief.zaanstad.nl/beeldbank

De Hembrugcollectie (H-nummer)

 • Locatie: twee transformatorhuisjes op het Hembrugterrein in Zaandam-Zuid
 • Verzameld na 2003, toen Eurometaal stopte
 • Verzameld door: oud-medewerker Eurometaal Peter de Vries
 • Verzamelgebied: geschiedenis van de Artillerie Inrichtingen (A.I.) en navolgende bedrijven (Hembrug en Eurometaal) op het Hembrugterrein (vanaf 1697 in Delft en na 1895 in Zaandam)
 • Omvang: circa 400 objecten

In onze collectiedatabase bevinden zich ook de objecten die eigendom zijn van Stichting de Zaanse Schans (ZS-nummer)

 • Locatie: verschillende panden op de Zaanse Schans (Kuiperij Tiemstra, Bakkerijmuseum 'In de Gecroonde Duyvekater' en extern depot) en in bruikleen bij het Zaans Museum
 • Verzameld vanaf 1961
 • Verzameld door: Stichting de Zaanse Schans
 • Verzamelgebied: bouwfragmenten ten behoeve van bouwen op de Zaanse Schans, bakkerijwezen en kuipen.
 • Omvang: 1.217 objecten

Aanvullingen of commentaar

De collectiedatabase wordt continue aangepast. Mocht u vragen of aanvullingen hebben met betrekking tot de collectie, dan zien wij uw reactie graag tegemoet via de link ‘Reageer op dit object’. Deze link vindt u bij elk objectrecord.